پاشش دوغ به چشم یک کودک باعث اتفاق اسفباری شد!

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با فاجعه رخ داده در یکی از شهر های مازندران در اثر پاشش دوغ به چشم یک کودک به وب سایت آراد برندینگ مراجعه فرمایید.

امروزه، با ورود غذا های چرب به وعده های غذایی بسیاری از افراد استفاده از دوغ محلی گازدار برای هضم بهتر غذا ها استفاده می شود و فرایند گوارشی را تسریع می نماید.

اساسا، دوغ گازدار تخمیری جزو دسته دوغ هایی است که در ابتدای کار کره آن گرفته شده است. بدین رو برای افرادی که سعی در رژیم گرفتن دارند پیشنهاد می شود.

به طور کلی، قیمت دوغ گازدار تولیدی کارخانه های متفاوت، مختلف است و به عوامل مختلفی مانند کیفیت بطری که در آن نگهداری می شود بستگی دارد.