فروش انواع دوغ شیکا

نوعی از دوغ گازدار با نام شیکا وجود دارد که در انواع مختلفی تولید و عرضه می شود. فروش دوغ ها با توجه به مصرف این نوع نوشیدنی انجام می شود.

فروش انواع دوغ ها در فروشگاه های مختلفی انجام می شود. دوغ شیکا نمونه ای از تولید دوغ صنعتی است. دوغ ها در زمان های گذشته فقط به صورت محلی و دستی تهیه می شدند.

اما امروزه به صورت کارخانه ای نیز تولید می شوند. این نوشیدنی در اندازه های مختلفی برای مصرف تولید می گردند.